asasnameh

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام مرکز تحقیقاتی :

 

مرکز تحقیقات جراحی  و پیوند قلب و ریه

Cardio – Thoracic Surgery & Transplant Research center

Mashhad University of medical science

 

-     به منظور هدفمند کردن پژوهش و ارائه راه حل های مناسب در امور بهداشتی و درمانی ( پژوهش کاربردی ) مرکز تحقیقات جراحی و پیوند قلب وریه  دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اهداف ذیل تاسیس می شود

 تاریخ وصول:

-          وابستگی به دانشگاه :     دارد

 

اساسنامه :

الف- هدف :

تحقیق و پژوهش در رابطه با ارائه تکنیک های کاربردی (تشخیصی-درمانی) در بیماران

ب- شرح وظایف و فعالیت های مرکز :

1)      تنظیم پروتکل های مشخص در زمینه اقدامات تشخیصی و درمانی

2)      تنظیم پروپوزال های طرح های تحقیقاتی در زمینه اقدامات تشخیصی، درمانی

3)      برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی

4)      اطلاع رسانی نتایج و تجربیات مرکز به همکاران گروه پزشکی

5)      راهنمایی پزشکان و دانشجویان جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی (فراخوان)

 

ارائه برنامه 5 ساله مرکز همراه با اهداف پژوهشی :

الف- دعوت از همکارانی که متناسب با اهداف مرکز فعال بوده جهت ایجاد مجمع و انجام جلسات در فواصل زمانی مناسب جهت ارائه راهکارهای مناسب

ب- تنظیم پروتکل ها و پروپوزال طرح های تحقیقاتی مناسب با اهداف مرکز جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

ج- فراخوان از دانشجویان و پزشکان علاقمند جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی

د- دعوت از اساتید مجرب خارج از کشور جهت شرکت در سمپوزیوم ها و workshop متناسب با اهداف مرکز

ه- برگزاری سمینار و جلسات بازآموزی جهت پزشکان در فواصل زمانی مشخص جهت ارائه آخرین دستاوردهای مورد نظر مرکز به همکاران

و- برقراری ارتباط با مراکز مشابه در اروپا و امریکا جهت تبادل اطلاعات و در صورت امکان انجام سفرهای مطالعاتی دو طرف

ز- راه اندازی نشریه متناسب با اهداف مرکز جهت چاپ مقالات مرتبط با موضوع

ح- ایجاد یک سایت رایانه ای جهت معرفی فعالیت های مرکز به شبکه جهانی و ارتباطات آموزشی اینترنتی

 

        دکتر رضا باقری

                                                                            دانشیار جراحی توراکس دانشگاه علوم پزشکی مشهد